fbpx

Lipowiec - Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

Parafia Lipowiec - Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

liowiec

Roku 1803 Łukasz Berlicz Strutyński fundował tu kościół, z tem jednak, żeby przy nim był umieszczony bernardyn, Linus Staruszkiewicz, z zapisem rocznym dla niego 1000 złt. Tymczasem r. 1818 Łukasz Strutyński umiera, a kościół nie był nawet zaczęty. Powiada tez księga archidyakonatu kijows. z 1821 r. Dotąd kościoła niema; przeto w rezydencyi plebańskiej uformowana kaplica, w której jest jeden ołtarz i potrzebne sprzęty. Jednakże tegoż nareszcie roku przystąpiono do budowy kościoła, ale po wyprowadzeniu fundamentów znowu roboty na czas długi zaniechano. ,, Parafia, mówi taź pomieniona księga, niema dotąd pewnego wydziału, składa się tylko z jednego miasta, wraz ze słobodami do dóbr klucza lipowiockiego należą cemi. Annuaty rs. 240, kolatorka Joanna Stfutyńska W r. zaś 1822 taź księga mówi Kościół lipowiecki, chałupa drewniana. Administrator ks. Truchsess, proboszcz od 1819 biłołowski.  (…) Parafia katol. L. dek. berdyczowskiego ma dusz 1109; kaplica w Lulińcach, Troszczy i Napadówce. (SGKP)

Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w Lipowcu i Wachnówce na nowo zarejestrowano parafie katolickie. W centrum miasta rejonowego wybudowano śnieżno-biały kościół. Wskutek asymilacji msze święte odbywają się rzadko, a liczba Polaków przyznających się do korzeni polskich to około 10-15 osób.

Pierwszy drewniany kościół został wybudowany w Lipowcu w pierwszej połowie XVIII w. Ówczesny właściciel miasta książę Dominik Zasławski pozwolił klerowi na branie dziesięciny od swoich poddanych, potrzebnej na utrzymanie parafii i kościoła.

W 1645 roku Wilga Godzimirski założył nad brzegiem Sobu klasztor dominikanów, o którym pozostała wzmianka w generalnym kapitule Walencji z 1647 roku.

Pierwsze świątynie katolickie w Lipowcu zostały spalone przez Kozaków w czasach Chmielnicczyzny.

Normalne życie wróciło na Podole i ziemię lipowiecką na początku XVIII wieku. Wtedy Lipowiec z okolicznymi wioskami należał do diecezji kijowskiej. Po zaborach w powiecie lipowieckim Guberni Kijowskiej działało tylko 18 parafii katolickich z powodu udziału miejscowych Polaków w powstaniach w latach 1831 i 1863. Po powstaniu styczniowym carska policja zniszczyła także polską szkołę w miasteczku, jako „ognisko polskości, wrogie do cara”.

Kościoły, gdzie gromadzili się Polacy, znajdowały się także w Zozowie, Pryłuce i Wachówce. W samym Lipowcu do początku XIX w. funkcjonowała jedynie kaplica - przez brak funduszy na odbudowę spalonego drewnianego kościoła. Nowy kościół zaczął budować w 1803 r. hrabia Strytuński. Budowę zakończyła prawie 20 lat później, w 1822 r., wdowa po nim, z domu Zamojska. Pierwszym proboszczem nowej świątyni został syn szwedzkiego Karola Gustawa – baron Truchzes. W połowie XIX wieku parafia lipowiecka naliczała około 440 katolików, którzy mieszkali przeważnie na osiedlach „Zamczysko” i „Polska”.

Drugi kościół też był drewniany i po 30 latach od konsekrowania potrzebował remontu. Biskup diecezji łucko-żytomierskiej podjął decyzję o wybudowaniu nowego, murowanego kościoła w Lipowcu. budowa trwała długie lata.

Podczas II wojny światowej świątynia została zniszczona, prawdopodobnie przez uciekające oddziały czerwonoarmistów i tylko fundament tego kościoła, znajdujący się obok szkoły nr 2 w Lipowcu przypominał o historii miasteczka.

W 2001 roku komisja na czele z ówczesnym burmistrzem Marusyczem uchwaliła decyzję o nadaniu pozwolenia na budowę nowego kościoła, który wybudowano w rok. Znajduje się przy centralnym placu miasta. Przy kościele ma stanąć krzyż upamiętniający walkę Polaków i Ukraińców z bolszewikami w 1920 roku. (wikipedia)

 

Parafia rzymsko katolicka pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Dekanat Berdyczowsko-Lipowiecki

Powiat Lipowecki, gubernia Kijowska

Parafia obejmowała :

Aleksandrówka, Bohdanówka, Chorosza, Feliksówka, Futor Cerkowny, Futor Horodeckich, Futor Kohutnickich, Futor Martynowskich, Futor Mroczkowskich, Futor Rudkowskich, Futor Rzeczyckiego, Futor Sadowskich, Futor Sadowskich, Futor Szymańskich, Hordijówka, Julianówka, Kamionka, Ksilka, Ladzka Słoboda, Lipowiec, Lutlińce, Łukaszowa, Medówka, Naradówka, Oczytków, Ormianka, Popówka, Rososze, Strutynka, Troszcza

Римсько-католицька церква Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії м. Липовець Липовецького повіту Київської губернії

м-ко Липовець, сс.Лукашівка, Люлинці, Нападівка, Скитка, Струтинка, Хороша та ін.

Księgi metrykalne z parafii znajdują się w Archiwach:

  1. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie (CDIAK)
  2. Państwowe Archiwum Obwodu Winnickiego (DAWiO)
  3. Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego (DAZhO)
  4. Państwowe Archiwum Obwodu Chmielnickiego (DAChmO)

 

Rok Archiwum Sygnatura sprawy
chrzty śluby pogrzeby
1805-1806 DAWiO 737-1-5 737-1-5 737-1-5
1805-1832 DAWiO 737-1-7    
1805-1834 DAWiO     737-1-6
1806-1832 DAWiO 737-1-8 737-1-8 737-1-8
1820-1821 DAWiO 737-1-12 737-1-12 737-1-12
1822-1823 DAWiO 737-1-13 737-1-13 737-1-13
1826-1827 DAZhO 178-51-271 178-51-271 178-51-271
1828-1834 CDIAK 1046-1-52 1046-1-52 1046-1-52
1829-1830 DAZhO 178-51-339 178-51-339 178-51-339
1835 DAWiO     737-1-33
1835 CDIAK 1046-1-58 1046-1-59 1046-1-60
1835 CDIAK     1046-1-61
1836 DAZhO     178-51-378
1836 DAWiO   737-1-38  
1836 CDIAK 1046-1-63 1046-1-64 1046-1-65
1837 DAWiO 737-1-49 737-1-54 737-1-44
1837 CDIAK 1046-1-15 1046-1-15 1046-1-15
1837 CDIAK 1046-1-68 1046-1-69 1046-1-70
1838 DAWiO 737-1-66 737-1-68 737-1-61
1838 CDIAK   1046-1-73 1046-1-74
1839 DAChmO 685-2-942,943 685-2-942,943 685-2-942,943
1839 CDIAK 1046-1-80 1046-1-81 1046-1-82
1840 CDIAK 1046-1-92 1046-1-93 1046-1-95
1841 CDIAK 1046-1-88 1046-1-89 1046-1-90
1842 DAWiO   737-1-111  
1842 CDIAK 1046-1-99 1046-1-100 1046-1-101
1843 DAChmO 685-2-947    
1843 CDIAK 1046-1-107 1046-1-108 1046-1-109
1844 DAWiO 737-1-128 737-1-126 737-1-125
1844 CDIAK 1046-1-113 1046-1-117 1046-1-114
1845 DAChmO     685-2-948
1845 CDIAK 1046-1-120 1046-1-121 1046-1-122
1846 DAWiO 737-1-133    
1846 CDIAK 1046-1-127 1046-1-128 1046-1-129
1847 CDIAK 1046-1-135 1046-1-136 1046-1-137
1848 CDIAK 1046-1-142 1046-1-143 1046-1-144
1849 DAZhO 178-51-568    
1849 CDIAK 1046-1-148 1046-1-149 1046-1-150
1850 CDIAK   1046-1-154 1046-1-155
1851 CDIAK 1046-1-158 1046-1-158 1046-1-158
1852 CDIAK 1046-1-162 1046-1-162 1046-1-162
1854 CDIAK 1046-1-169 1046-1-169 1046-1-169
1855 CDIAK 1046-1-173 1046-1-173 1046-1-173
1856 CDIAK 1046-1-176 1046-1-176 1046-1-176
1857 CDIAK 1046-1-180 1046-1-180 1046-1-180
1859 CDIAK 1046-1-187 1046-1-187 1046-1-187
1860 CDIAK 1046-1-190 1046-1-190 1046-1-190
1861 CDIAK 1046-1-194 1046-1-194 1046-1-194
1862 CDIAK 1046-1-196 1046-1-196 1046-1-196
1863 CDIAK 1046-1-198 1046-1-198 1046-1-198
1864 CDIAK 1046-1-199 1046-1-199 1046-1-199
1865 CDIAK 1046-1-200 1046-1-200 1046-1-200
1866 CDIAK 1046-1-201 1046-1-201 1046-1-201
1866 CDIAK 1046-1-203 1046-1-203 1046-1-203
1867 CDIAK 1046-1-204 1046-1-204 1046-1-204
1867 CDIAK 1046-1-206 1046-1-206 1046-1-206
1868 CDIAK 1046-1-207 1046-1-207 1046-1-207
1868 CDIAK 1046-1-208 1046-1-208 1046-1-208
1869 CDIAK 1046-1-209 1046-1-209 1046-1-209
1869 CDIAK 1046-1-211 1046-1-211 1046-1-211
1870 CDIAK 1046-1-213 1046-1-213 1046-1-213
1870 CDIAK 1046-1-215 1046-1-215 1046-1-215
1871 CDIAK 1046-1-216 1046-1-216 1046-1-216
1871 CDIAK 1046-1-217 1046-1-217 1046-1-217
1872 CDIAK 1046-1-218 1046-1-218 1046-1-218
1873 CDIAK 1046-1-219 1046-1-219 1046-1-219
1874 CDIAK 1046-1-220 1046-1-220 1046-1-220
1875 CDIAK 1046-1-221 1046-1-221 1046-1-221
1874 CDIAK 1046-1-222 1046-1-222 1046-1-222
1876 CDIAK 1046-1-223 1046-1-223 1046-1-223
1877 CDIAK 1046-2-1 1046-2-1 1046-2-1
1878 CDIAK 1046-2-2 1046-2-2 1046-2-2
1879 CDIAK 1046-2-3 1046-2-3 1046-2-3
1880 CDIAK 1046-1-224 1046-1-224 1046-1-224
1881 CDIAK 1046-1-225 1046-1-225 1046-1-225
1882 CDIAK 1046-2-4 1046-2-4 1046-2-4
1883 CDIAK 1046-1-226 1046-1-226 1046-1-226
1884 CDIAK 1046-1-227 1046-1-227 1046-1-227
1912 CDIAK 1046-1-228 1046-1-228 1046-1-228
1913 CDIAK 1046-1-229 1046-1-229 1046-1-229
1916 CDIAK 1046-1-230 1046-1-230 1046-1-230

 

Indeksy zapisów metrykalnych:

Geneteka

Metryki-Wolyń

 

Moja kolekcja kopii ksiąg metrykalnych