fbpx

Machnówka - Kościół pod wezwaniem Św. Jana Nepomucena

Parafia Machnówka - Kościół pod wezwaniem Św. Jana Nepomucena

 machnowka

Machnówka, mko, pow. berdyczowski, rozlegle pobudowane, leży nad rz. Hnyłopiatem, , który tu, ujęty groblami, w kilka stawów się rozlewa, pod 46 21 7 dł. wsch. a 49 43 20 sz. płn. , o 20 w. od Berdyczowa, o 189 od Kijowa. Mczko to dzieli się na właściwą Machnówkę dzisiejszą i przedmieścia Starą Machnówkę i Medwedówkę. Ludność z przedmieściami wynosi obojej płci prawosławnych 1612, katolików 735 i 1933 starozakonnych. (...)

Kościół wznosi się śród miasteczka, i przy wielkim ołtarzu znajduje się obraz św. Jana Nepomucena, pędzla Smuglewicza ob. wiadomość o tym obrazie przez Aleks. Grozę w, , Rusałce za r. 1839. O kościele tutejszym, w księdze archidyakonatu kijow. takie znajdujemy szczegóły Rok 1821, par. wydzielona w roku 1795 przez kś. Michała Romana Sierakowskiego, biskupa latyczowskiego, składa się z miasta powiatowego i wsiów 30, oraz nowych osad 4, R. 1819 był tu kuratem Józef Kalasanty Damczewski uczony, tłumaczył logikę Kondyliaka. Rok 1822. Kościół w M. murowany. Kolator Mazaraki i wielu innych. Kurat kś. Józef Kal. Damczewski.

Kościół to parafialny księży świeckich, pod tytułem św. Jana Nepomucena. Fundacya ś. p. Prota Potockiego, woj ew. ki jow. i senatora, r. 1794 d. 4 maja, z nadaniem ziemi włók 3 mr. 3 i pół, annuaty zł. 1000. Suma legacyi fundatora zł. 23, 600; suma zł. 7500 legacyi Józefa Moszyńskiego, Marcina Komorowskiego, Jana Klityńskiego, Zofii Dą browskiej i Tymoteusza Zagrobskiego. Za pierwszych czasów kościół parafialny machnowiecki mieścił się czasowo w murach zniszczo nego za wojen kozackich bernardyńskiego ko ścioła, ale że ten był bardzo zrujnowany i mu ry niebezpieczne, Prot Potocki magazyn prze robił na dom modlitwy, i dopiero proboszcz kś. Luchowski około 1840 r. zajął się przybu dowaniem prezbiteryum, wzniesieniem dwóch wieżyczek na froncie, egzystujących przy dzisiejszym kościele. Par. katol. M. ma 5082 dusz. Kaplice są w Chażynie, Terechowie, a dawniej była i w Policzyńcach. Grzebalny cmentarz machnowiecki, położony za miasteczkiem, zawiera wiele pomników grobowych, ja ko to Krechowieckich, Bujalskich, Mazarakich, Morgulców i lekarza Wojciechowskiego. Jest tu grób Sylwestra Grozy, autora Opisa nia mogił i innych starożytności pow. machnowieckiego, i jego żony Wincentyny z Odyńców. Pod płytą z granitu zaś spoczywają zwłoki poety Tomasza Padurry. Napis na pły cie grobowej następny W pamięć Tomaszo wi Padurze pieśniarzowi Ukrainy, rodacy po łożyli kamień 1880 r. Ur. 21 grudnia 1801 r. , zmarł 8 września 1871. Padurra był mieszkańcem M. (SGKP)

 

Parafia rzymsko katolicka pod wezwaniem Świętego Jana Nepomucena

Dekanat Berdyczowsko-Lipowiecki (Machnowiecki)

Powiat Berdyczów, gubernia Kijowska

Parafia obejmowała :

Biezymienna, Bogudzięka, Brodecko, Chażyn, Czerniczki, Frydrów, Głuchowce, Holendry, Jurówka, Kikiszówka, Klitynka, Klonowa Słoboda, Kumanówka, Machnówka, Markowce, Markusze, Medwedówka, Michalin, Mołodkowce, Mszaniec, Nowa Słoboda, Obuchówka, Osiczna, Pikowiec, Plachowa, Policzyńce, Pustocha, Rubanka, Terechowa, Tucza, Wołczyniec, Wujna, Żeżelów, Żytyńce

Римсько-католицька церква Святого Яна Непомуцена м-ка Махнівка Бердичівського повіту Київської губернії

м-ко Махнівка, сс. Бродецьке, Вовчинець, Вуйна, Глухівці, Жежелів, Житинці, Клітенка, Куманівка, Марківці, Михайлин, Мшанець, Обухівка, Осична, Пиковець, Поличинці, Пустоха, Рубанка, Терехова, Туча, Фридрів, Хажин, Чернички, Шляхова, Юрівка та ін.

 

Księgi metrykalne z parafii znajdują się w Archiwach:

  1. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie (CDIAK)
  2. Państwowe Archiwum Obwodu Winnickiego (DAWiO)
  3. Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego (DAZhO)
  4. Państwowe Archiwum Obwodu Chmielnickiego (DAChmO)

  

Rok Archiwum Sygnatura sprawy
chrzty śluby pogrzeby
1796-1803 DAZhO 178-51-149    
1796-1811 DAZhO   178-51-142  
1803-1804 DAZhO 178-51-195 178-51-195 178-51-195
1805-1806 DAWiO 737-1-5 737-1-5 737-1-5
1820-1821 DAWiO 737-1-12 737-1-12 737-1-12
1821-1833 DAZhO 178-51-255    
1822-1823 DAWiO 737-1-13 737-1-13 737-1-13
1826-1827 DAZhO 178-51-271 178-51-271 178-51-271
1829-1830 DAZhO 178-51-339 178-51-339 178-51-339
1835 DAWiO     737-1-33
1836 DAZhO   178-51-383  
1836 DAWiO     737-1-37
1836 CDIAK   1046-1-66 1046-1-66а
1837 DAWiO 737-1-53 737-1-57 737-1-51
1837 CDIAK 1046-1-71   1046-1-72
1838 DAWiO 737-1-65 737-1-70 737-1-67
1838 CDIAK 1046-1-78 1046-1-77 1046-1-76
1839 DAWiO   737-1-80 737-1-76
1839 DAChmO 685-2-941    
1839 CDIAK   1046-1-84 1046-1-83
1840 DAChmO 685-2-944 685-2-945 685-2-946
1840 CDIAK 1046-1-85 1046-1-94 1046-1-86
1841 DAZhO 178-51-464 178-51-464 178-51-464
1841 CDIAK 1046-1-96    
1842 CDIAK 1046-1-102 1046-1-103 1046-1-104
1843 DAZhO 601-1-2003    
1843 CDIAK   1046-1-110  
1844 DAChmO     685-2-948
1844 CDIAK 1046-1-115 1046-1-116  
1845 DAWiO 737-1-129    
1845 CDIAK     1046-1-124
1846 DAWiO 737-1-133    
1846 CDIAK 1046-1-126   1046-1-125
1847 CDIAK 1046-1-132 1046-1-133 1046-1-134
1848 CDIAK   1046-1-141  
1849 DAZhO 178-51-568    
1849 CDIAK 1046-1-145 1046-1-146 1046-1-147
1850 CDIAK 1046-1-151 1046-1-152 1046-1-153
1851 CDIAK 1046-1-157 1046-1-157 1046-1-157
1852 CDIAK 1046-1-161 1046-1-161 1046-1-161
1853 CDIAK 1046-1-165 1046-1-165 1046-1-165
1854 CDIAK 1046-1-168 1046-1-168 1046-1-168
1855 CDIAK 1046-1-171 1046-1-171 1046-1-171
1856 CDIAK 1046-1-175 1046-1-175 1046-1-175
1857 DAZhO   178-53-185 178-53-186
1857 CDIAK 1046-1-184    
1858 CDIAK 1046-1-185 1046-1-185 1046-1-185
1860 CDIAK 1046-1-188 1046-1-188 1046-1-188
1861 CDIAK 1046-1-191 1046-1-191 1046-1-191
1863 CDIAK 1046-1-197 1046-1-197 1046-1-197
1866 CDIAK 1046-1-201 1046-1-201 1046-1-201
1866 CDIAK 1046-1-202 1046-1-202 1046-1-202
1867 CDIAK 1046-1-204 1046-1-204 1046-1-204
1867 CDIAK 1046-1-205 1046-1-205 1046-1-205
1868 CDIAK 1046-1-207 1046-1-207 1046-1-207
1869 CDIAK 1046-1-209 1046-1-209 1046-1-209
1869 CDIAK 1046-1-210 1046-1-210 1046-1-210
1870 CDIAK 1046-1-213 1046-1-213 1046-1-213
1870 CDIAK 1046-1-214 1046-1-214 1046-1-214
1871 CDIAK 1046-1-216 1046-1-216 1046-1-216
1872 CDIAK 1046-1-218 1046-1-218 1046-1-218
1873 CDIAK 1046-1-219 1046-1-219 1046-1-219
1874 CDIAK 1046-1-220 1046-1-220 1046-1-220
1875 CDIAK 1046-1-221 1046-1-221 1046-1-221
1874 CDIAK 1046-1-222 1046-1-222 1046-1-222
1876 CDIAK 1046-1-223 1046-1-223 1046-1-223
1877 CDIAK 1046-2-1 1046-2-1 1046-2-1
1878 CDIAK 1046-2-2 1046-2-2 1046-2-2
1879 CDIAK 1046-2-3 1046-2-3 1046-2-3
1880 CDIAK 1046-1-224 1046-1-224 1046-1-224
1881 CDIAK 1046-1-225 1046-1-225 1046-1-225
1882 CDIAK 1046-2-4 1046-2-4 1046-2-4
1883 CDIAK 1046-1-226 1046-1-226 1046-1-226
1884 CDIAK 1046-1-227 1046-1-227 1046-1-227
1912 CDIAK 1046-1-228 1046-1-228 1046-1-228
1913 CDIAK 1046-1-229 1046-1-229 1046-1-229
1916 CDIAK 1046-1-230 1046-1-230 1046-1-230

 

Indeksy zapisów metrykalnych:

Geneteka

Metryki-Wolyń

 

Moja kolekcja kopii ksiąg metrykalnych