fbpx

Inwentarz "Archiwum Kaczanowskiego" wg Kaczanowskiego

Układ Inwentarza wykonany wg nr tomów i opisów z Inwentarza Biura Kaczanowskiego

Nr Tomu i tytuł wg Inwentarza Kaczanowskiego Sygnatura sprawy w CDIAK
Tom 14 Genealogie zebrane staraniem Wielądka. Część historyczna Familii pr Wielądka traktowanych  966-1-54
Tom 15 Genealogie zebrane staraniem Wielądka. Część historyczna Familii pr Wielądka traktowanych  966-1-56
Tom 16 Genealogie zebrane staraniem Wielądka. Część historyczna Familii pr Wielądka traktowanych  966-1-27
Tom 17 Genealogie zebrane staraniem Wielądka. Część historyczna Familii pr Wielądka traktowanych  966-1-28
Tom 18 Genealogie zebrane staraniem Wielądka. Część historyczna Familii pr Wielądka traktowanych. 966-1-12
Tom 20 Genealogie zebrane staraniem Wielądka. Część historyczna Familii pr Wielądka traktowanych.  966-1-16
Tom 21 Genealogie zebrane staraniem Wielądka. Część historyczna Familii pr Wielądka traktowanych  966-1-18
Tom 23 Genealogie zebrane staraniem Wielądka. Część historyczna Familii pr Wielądka traktowanych  966-1-29
Tom 24 Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących. Indeks i Sumariusz dokumentów i notat dotyczących szlachty Polskiej przez Wojciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka zebranych, rok 1802, Litery A, B 966-1-162
Tom 25 Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących.
Indeks i Sumariusz dokumentów i notat dotyczących szlachty Polskiej przez Wojciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka zebranych, rok 1802, Litery C, D, E, F.
966-1-167
Tom 26 Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących.
Indeks i Sumariusz dokumentów i notat dotyczących szlachty Polskiej przez Wojciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka zebranych, rok 1802, Litery G, H, I.
966-1-163
Tom 27 Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących.
Indeks i Sumariusz dokumentów i notat dotyczących szlachty Polskiej przez Wojciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka zebranych, rok 1802, Litera K.
966-1-164
Tom 28 Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących.
Indeks i Sumariusz dokumentów i notat dotyczących szlachty Polskiej przez Wojciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka zebranych, rok 1802, Litery L, Ł, M.
966-1-165
Tom 29 Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących.
1. Zbiory z Korespondencji z Archiwami
2. Zbiory z Deputacji Guberniów Wołyńskiej, Białostockiej, Kijowskiej, Wileńskiej, Mińskiej, Grodzińskiej i Podolskiej tudzież z Nobilitacyi Siewierskiej
966-1-118
Tom 30? Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących.
Indeks i Sumariusz dokumentów i notat dotyczących szlachty Polskiej przez Wojciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka zebranych, rok 1802, Litery R, S.
966-1-166
Tom 31 Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących. Indeks i Sumariusz dokumentów i notat dotyczących szlachty Polskiej przez Wojciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka zebranych, rok 1802, Litery T, U, W, Z. 966-1-74
Tom 32 Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących.
3. Spis Hrabiów Baronów i Książąt
4. Spis Akt już podanych lub utwierdzonych przez Heroldyję
5. Spis Alfabetyczny z Kwerendy po różnych Aktach
6. Starożytne ślady Szlachectwa przez ???nackiego
7. Spis Akt Kwerendowanych w Drohiczynie
966-1-32
Tom 33 Spis Akt: z Sigilt, z Kwerend z Archiwum Głównego i z Wielądka  966-1-97
Tom 35 Spis Alfabetyczny Kwerendy z Metryk Koronnych. 966-1-13
Tom 36 Spis metryk do Tomu 176 i 1?? 966-1-138
Tom 37 Skorowidz Akt Lubelskich, Radziejowskich i Łukowskich. 966-1-181
Tom 38 Skorowidz Akt 1. Kaliskich 2. Wieluńskich 3. Ostrzeszowskich 4. Nowokorczyńskich 5. Siewierskich 6. Kieleckich 7. Częsć Radziejowskich i 8. Część Ciechanowskich, Eductiv Nobilitatis z Trybunału Lubelskiego, a. Akt Dawnych c. z Akt Lwowskich d. z Akt Grodu Warszawskiego i e. Spis całej Szlachty Guberni Wileńskiej. 966-1-36
Tom 40 Sumariusz z Oblat Łuków, Stężyckich i Liwskich jako też z kwerend szczegółowych w Archiwum Warszawskim i Płockim.  966-1-96
Tom 42 Spis Alfabetyczny Szlachty przyznanej przez Heroldię  966-1-35
Tom 43 Kwerenda dla Tegobarskich w Krakowie Zbiór Akt Łomżyńskich, Sandomirskich Radomskich i Opoczyńskich vide Tom 38 Nowokorczynskich Siewierskich Kieleckich, Ciechanowskich i Radziejowskich. 966-1-172
Tom 44 Zbiór Akt a. Pruzańskich, b. Krzemienieckich, c. Skorowidz Łucki, Zbiór Akt a. Mińskich, b. Oszmiańskich c. Pińskich d. Słomińskich e. Nowogrodzkich f. Kijowskich g. Zytomirskich, h. Zaryczewskich, i. Kraieńskich, k. Brzeskich, l. Wileńskich m. Brzeskich, n. Drohickich 966-1-115
Tom 45 Zbiory ad hoc z Voluminów Legum z Kalendarzy z roku 1648 i 1764 jako też Spis Urzędników z Kalendarzyka 1783 roku. 966-1-8
Tom 46 Kwerendy z Archiwum i Sigillaty Zbiór K.   966-1-126
Tom 47 Zbiór Akt Dawnych Lubelskich, Lwowskich Kamieńczykowskich i Edukacyi Nobilitates tak z Lubelsko Trybunalskich jako i Warszawskich Summarjusz Vide Tom 37 966-1-136
Tom 48 Specyfikacyje Legitymacyi wykończonych.  966-1-77
Tom 49 Zbiór Akt Płockich, i Zbiór historycznych licznych familii z Wielądka oddzielnie pochodzących. 966-1-10
Tom 50 Notaty nowe obejmujące różne Kwerendy i Zbiór Sumaryczny Akt z Radomia. 966-1-170
Tom 51 Zbiory Akt i Notat różnych i część z Dawnych Akt Płockich, Czerskich i Kwerend po Aktach różnych.  (sumariusz Tom 53) 966-1-153
Tom 52 Genealogie rozmaite Spisem objęte.  966-1-24
Tom 53 Akta Czerskie i Rowskie z których część jest 53 Tom.  966-1-121
Tom 54 Zbiór uczyniony nowo do części 1 i 2 znajduje się oddzielny Summariusz do części 3 pod Nr Tomu 74.  966-1-112
Tom 55 Zbiór uczyniony nowo do części 1 i 2 znajduje się oddzielny Summariusz do części 3 pod Nr Tomu 74 966-1-150
Tom 56 Zbiór uczyniony nowo do części 1 i 2 znajduje się oddzielny Summariusz do części 3 pod Nr Tomu 74 966-1-152
Tom 57 Zbiór uczyniony nowo do części 1 i 2 znajduje się oddzielny Summariusz do części 3 pod Nr Tomu 74 966-1-154
Tom 58 Akta Kaliskie Wieluńskie i Ostrzeszowskie.  966-1-134
Tom 59 Sumaryusz częścią przy Tom 59 a częścią przy Tom 38 966-1-124
Tom 60 Akta Łukowskie sum vide Tom 37 i 40 |tylko z niektórych Oblat i Urzędów.  966-1-113
Tom 61 Akta Stężyckie sum vide Tom 40 |tylko z niektórych Oblat i Urzędów.  966-1-105
Tom 62 Akta Liwskie sum vide Tom 40 |tylko z niektórych Oblat i Urzędów.  966-1-123
Tom 63 Akta Łęczyckie 966-1-177
Tom 64 Akta Łęczyckie  966-1-120
Tom 65 Akta Lubelskie S. v. 37.  966-1-122
Tom 67 Akta Kowalskie z Sumaryuszem Cz:I oraz Sumaryus Akt Czerskich Tom : 54, 55, 56, 57 966-1-182
Tom 71 Zbiory extraktów Starożytnych. 966-1-50
Tom 72 Urzęda, Suffragia Volum. Legum Sumaryusz Rowski, Sumaryusz z Archiwum Głównego, i Sumarjusze z rozmaitych Archiwów.  966-1-114
Tom 73 Spis Szlachty podług Duńczewskiego i Kuropatnickiego, gdzie się głównie która familia gnieździ.  966-1-34
Tom 76 Zbiór Metryk w dawnych i w nowych wyciagach.  966-1-132
Tom 77 Sumaryusz Akt Słuckich, całości z Metryk Koronnych z Oblat Lwowskich dotyczący familii ??? Z Oblat Poznań, Radom Kalis Czerskich, Płock z Lubel. Urzędów Wypis Urzędów z 56 i 8 Tomu Volumina i rozmaite Kwerendy.  966-1-127
Tom 78 Notaty rozmaite Sumaryu. z Akt Archiwów Mazowieck. to jest Rowskie i Sochaczewskie. Wypis z Ksiąg Podymnego z Podlaskiej Guberni i Akta Radomskie metryk Petersburs. 966-1-179
Tom 79 Zbiory Metryk szczególniej z Radomskiego nadesłanych i z Podlaskiego. 966-1-140
Tom 80 Zbiór Akt w nowych extraktach wyiętych.  966-1-66
Tom 81 Zbiór Akt w nowych extraktach wyiętych.  966-1-128
Tom 82 Spis Urzędów i Akt główny z Tomów Wielądka wyjętej. 966-1-176
Tom 83 Sumaryus z Akt Drochińskich.  966-1-48
Tom 84 Kwerendy różne.  966-1-68
Tom 85 Sigillaty. 966-1-183
Tom 89 Specyfikacje Akt złożonych w Heroldyi.  966-1-81
Tom 90 Specyfikacje Akt złożonych w Heroldyi.  966-1-79
Tom 91 Specyfikacje Akt złożonych w Heroldyi.  966-1-80
Tom 92 Sumarjusz Akt Liwskich i innych z Siedlec 966-1-137
Tom 93 Kwerendy rozmaite 966-1-173
Tom 94 Sumaryus z Tom 87 i Kwerendy do 87.  966-1-129
Tom 95 Zbiór Metryk podług rapportu Xięży. 966-1-139
Tom 96 Kwerendy różne, Spisy z Xiag Majestatycznych Galicyjskich i Lubelskich od a do g. Spis Akt Radomskich i Lubelskich reszta zaginęła.  966-1-19
Tom 97 Sumarjusz Akt Łomżyńskich.  966-1-102
Tom 98 Sumarjusz Akt Łomżyńskich.  966-1-100
Tom 99 Sumarjusz Akt Łomżyńskich.  966-1-111
Tom 100 Sumarryusz Akt Wiskich.  966-1-103
Tom 101 Sumaryusz Akt Wąsowskich.  966-1-98
Tom 102 Sumaryusz Akt Wąsowskich.  966-1-108
Tom 103 Sumaryusz Akt Wiskich.  966-1-107
Tom 104 Sumaryusz Akt Kolneńskich.  966-1-99
Tom 105 Sumaryusz Akt Radziłowskich, Ostrowskich i Kolneńskich.  966-1-101
Tom 106 Sumaryusz Akt Zambrowskich.  966-1-110
Tom 107 Sumaryusz Akt Zambrowskich.  966-1-109
Tom 108 Sumaryusz Akt Zambrowskich.  966-1-104
Tom 110 Sumaryusz Akt obejmujący wypis Szlachty Kurlandzkiej, Inflandzkiej, dawnych Xiążąt, nadania Herbu, i Parafii Wykaz w znacznej części Łomżyńskiem. 966-1-9
Tom 111 Akta rozmaite. Dawne śluby Akt w Brańskiej i Drohickiej Ziemi.  966-1-73
Tom 112 Zbiór Akt Dawnych. 966-1-155
Tom 114 Sumaryusz Tomów 54, 55, 70, 77, 83, 92, 94, 112, 113 i 190
Akta Kowalskie z Sumaryuszem Cz:I oraz Sumaryus Akt Czerskich Tom : 54, 55, 56, 57. Tom 67
966-1-32a
Tom 115 Sumariusze Tomów 101, 102, 106, 107, 108 966-1-175
Tom 119 Wyciągi Starożytne.  966-1-119
Tom 120 Kwerendy Alfabetyczne ułożone.  966-1-45
Tom 121 Kwerendy Alfabetyczne ułożone.  966-1-46
Tom 122 Wyciagi rozmiate nowe.  966-1-78
Tom 123 Sumaryusz Tomów 97, 98, 99, 104 966-1-178
Tom 124 Sumaryusze Tomów 103, 105, 100, 109, 110, 111 966-1-180
Tom 125 Sumaryusze z Wielądka Tomów 106, 117, 115, 119 966-1-174
Tom 126 Sumaryusz Akt Kanclerskich, Wypis Urzędów z Kalendarzyka Politycznego z r. 1788. Wypis posiadaczy Starostw i Wujtostw z r. 1771. Sumaryusz Radomski, Wypis Nobilitacyi dawnych i rozmaite zbiorki.  966-1-130
Tom 127 Sumarusz Tomu 122 i Kwerendy. 966-1-158
Tom 130 Skorowidz Tom 126, 129. Skorowidz Akt Łęczyckich i Skorowidz niektórych Akt z Archiwum Heroldyi.  966-1-23
Tom 131 Kwerendy rozmaite.  966-1-30
Tom 132 Wyciągi starożytne 966-1-151
Tom 134 Sumaryusz Akt rozmaitych, Sumaryusz Elekcyi z r. 1764. 966-1-11
Tom 135 Zbiór Akt szczególniej Galicyjskich.  966-1-51
Tom 137 Kwerendy z Sumaryuszem. 966-1-161
Tom 138 Kwerendy Płockie i Sumaryusze w których są i z Akt Korczyńskich.  966-1-117
Tom 139 Wyciągi nowe z Sumaryuszem. 966-1-168
Tom 140 Kwerendy i stare Akta.  966-1-57
Tom 141 Kwerendy Łomżyńskie z Sumaryuszem.  966-1-125
Tom 142 Kwerendy rozmaite.  966-1-131
Tom 144 Kwerendy i Genealogie.  966-1-133
Tom 145 Wyciągi dawne po większej części Łuckie i Chełmskie.  966-1-41
Tom 146 Wyciągi Łuckie i Chełmskie.  966-1-106
Tom 147 Wyciągi Łuckie i Chełmskie. 966-1-49
Tom 148 Wyciągi dawne i nowe.  966-1-76
Tom 150 Kwerendy Nobilitacyjne i Wyciagi z Xiąg Majestatycznych Galicyjskich.  966-1-70
Tom 151 Wyciągi dawne Metryk.  966-1-62
Tom 152 Kwerendy i Wypisy z Akt Warszawskich.  966-1-61
Tom 153 Kwerendy z Sumaryuszem.  966-1-60
Tom 154 Kwerendy, Genealogie, i wypisy z Akt Drochickich.  966-1-59
Tom 157 Zbiór nowych rozmaitych wyciagów. 966-1-160
Tom 158 Zbiór metryk w nowych wyciagach. 966-1-143
Tom 159 BEZ TYTUŁU.  966-1-33
Tom 161 Wypisy Akt Dawnych. 966-1-40
Tom 163 Wyciągi nowe Akt Zagranicznych.  966-1-64
Tom 165 Notaty z Akt Łomżyńskich i Kwerendy.  966-1-52
Tom 166 Sumaryusz Metryk, Sumaryusz z Akt Łęczyckich i rozmaitości.  966-1-43
Tom 168 Kwerendy i mały Sumaryusz Metryk w Parafii Panny Maryi w Warszawie.  966-1-86
Tom 169 Kwerendy. 966-1-14
Tom 170 Sumaryusz Akt Piotrkowskich 966-1-149
Tom 171 Zbiór Akt w nowych wyciagach.  966-1-75
Tom 172 Zbiór Akt i Metryk tak w nowych jak i dawnych wyciagach. 966-1-37
Tom 173 Zbiór Akt w dawnych Wyciagach.  966-1-69
Tom 175 Sumaryusz Wielądka wszystkich Tomów, Sumaryusz Tomu 49 966-1-95
Tom 176 Zbiór Genealogyi rozmaitych z Heroldyi.  966-1-21
Tom 177 Wyciagi metryk tak i w nowych jak w dawnych Wypisach z Sumaryuszem. 966-1-142
Tom 178 Zbiór Akt nowych Wypisach z Sumaryuszem.  966-1-135
Tom 179 Spisy Akt należyte od W. Dzierzanowskiego bądź w Płocku bądź w Łomży. 966-1-156
Tom 180 Zbiór Akt w Dawnych Wypisach.  966-1-116
Tom 181 Kwerendy rozmaite.  966-1-58
Tom 182 Wypisy Metryk i Akt w nowym Wypisie.  966-1-63
Tom 183 Sumaryusz części Akt Łuckich.  966-1-53
Tom 184 Sumaryusz Akt Petersburskich, Kaliskich i Siedleckich. 966-1-184
Tom 185 Spis Zbioru Akt i metryk w nowym i dawnym Wypisie. 966-1-72
Tom 188 Wyciągi Akt Metryk i Genealogie. 966-1-145
Tom 190 Wyciągi Starożytne i nowe Akt rozmaitych podług Spisów. 966-1-144
Tom 191 Zbiór Akt w Wypisach nowych jako też i metryk. 966-1-146
Tom 192 Kwerendy do interesów bieżących uskutecznione 1857 966-1-171
Tom 194 Zbiory Oryginalnych Dyplomatów i innych Akt w Wypisach. 966-1-147
Tom 195 Zbiory rozmaitych extraktów Akt dawnych i nowych.  966-1-67
Tom 196 Notaty dopełnione w Archiwum Głównym przy poszukiwaniu Akt.  966-1-20
Tom 199 Nowy poszyt Kwerend w zeszłym i bieżącym roku dopełniony. 966-1-15
Tom 206 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 1 966-1-83
Tom 207 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 2 966-1-82
Tom 208 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 2 nowy 966-1-88
Tom 209 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 3 dodatkowy 966-1-84
Tom 210 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 10 dodatkowy nowy 966-1-87
Tom 211 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 12 księga dodatkowa 966-1-89
Tom 212 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 13 nowy Specyfikacje 7 966-1-90
Tom 213 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 14 Specyfikacje 8 966-1-91
Tom 214 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 15 966-1-92
Tom 215 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 16 966-1-93
Tom 216 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 17 966-1-94
Tom 220 Rezolucje Heroldii Tom 1 966-1-1
Tom 221 Rezolucje Heroldii Tom 2 966-1-4
Tom 222 Rezolucje Heroldii Tom 3 966-1-2
Tom 223 Rezolucje Heroldii Tom 4? 966-1-3
Tom 224 Rezolucje Heroldii Tom 5 nowy 966-1-5
Tom 225 Rezolucje Heroldii Tom 6 nowy 966-1-7
Tom niezidentyfikowany 966-1-26
Tom niezidentyfikowany 966-1-39
Tom niezidentyfikowany 966-1-44
Tom niezidentyfikowany 966-1-55
Tom niezidentyfikowany 966-1-64a
Tom niezidentyfikowany 966-1-65
Tom niezidentyfikowany 966-1-85
Tom niezidentyfikowany 966-1-157
Tom niezidentyfikowany 966-1-159
Tom niezidentyfikowany 966-1-17
Akta w kopiach Tom 1 – Dokumenty Radziwiłłów (ze zbiorów Wielądka) 966-1-148
Brak takiego tomu w Inwentarzu Kaczanowskiego 966-1-141
Księga Rodosłowna Szlachty Guberni Podolskiej z roku 1817? Litery "D", "E", "F', "G" 966-1-169
NFS 966-1-22
NFS 966-1-31
NFS 966-1-38
NFS 966-1-42
NFS 966-1-47
NFS 966-1-71
Tom ??? Genealogie zebrane staraniem Wielądka. Część historyczna Familii pr Wielądka traktowanych.  966-1-25
Tom ??? Rezolucje Heroldii z roku 1855 966-1-6

image00999

image01000image01001image01002image01003image01004