fbpx

Kolekcja CDIAK 966-1 INWENTARZ

Inwentarz "Archiwum Kaczanowskiego" wg sygnatur CDIAK

 

Sygnatura sprawy

Opis (tytuł wg Inwentarza Kaczanowskiego)

Zakres dat

Ilość arkuszy

966-1-1

Tom 220 Rezolucje Heroldii Tom 1

 

 

966-1-2

Tom 222 Rezolucje Heroldii Tom 3

 

 

966-1-3

Tom 223 Rezolucje Heroldii Tom 4?

 

 

966-1-4

Tom 221 Rezolucje Heroldii Tom 2

 

 

966-1-5

Tom 224 Rezolucje Heroldii Tom 5 nowy

 

 

966-1-6

Tom ??? Rezolucje Heroldii z roku 1855

 

 

966-1-7

Tom 225 Rezolucje Heroldii Tom 6 nowy

 

 

966-1-8

Tom 45 Zbiory ad hoc z Voluminów Legum z Kalendarzy z roku 1648 i 1764 jako też Spis Urzędników z Kalendarzyka 1783 roku.

 

 

966-1-9

Tom 110 Sumaryusz Akt obejmujący wypis Szlachty Kurlandzkiej, Inflandzkiej, dawnych Xiążąt, nadania Herbu, i Parafii Wykaz w znacznej części Łomżyńskiem.

 

 

966-1-10

Tom 49 Zbiór Akt Płockich, i Zbiór historycznych licznych familii z Wielądka oddzielnie pochodzących.

 

 

966-1-11

Tom 134 Sumaryusz Akt rozmaitych, Sumaryusz Elekcyi z r. 1764.

 

 

966-1-12

Tom 18 Genealogie zebrane staraniem Wielądka. Część historyczna Familii pr Wielądka traktowanych.

 

 

966-1-13

Tom 35 Spis Alfabetyczny Kwerendy z Metryk Koronnych.

 

 

966-1-14

Tom 169 Kwerendy.

 

 

966-1-15

Tom 199 Nowy poszyt Kwerend w zeszłym i bieżącym roku dopełniony.

 

 

966-1-16

Tom 20 Genealogie zebrane staraniem Wielądka. Część historyczna Familii pr Wielądka traktowanych. 

 

 

966-1-17

 

 

 

966-1-18

Tom 21 Genealogie zebrane staraniem Wielądka. Część historyczna Familii pr Wielądka traktowanych 

 

 

966-1-19

Tom 96 Kwerendy różne, Spisy z Xiag Majestatycznych Galicyjskich i Lubelskich od a do g.
Spis Akt Radomskich i Lubelskich reszta zaginęła. 

 

 

966-1-20

Tom 196 Notaty dopełnione w Archiwum Głównym przy poszukiwaniu Akt. 

 

 

966-1-21

Tom 176 Zbiór Genealogyi rozmaitych z Heroldyi. 

 

 

966-1-22

NFS

 

 

966-1-23

Tom 130 Skorowidz Tom 126, 129. Skorowidz Akt Łęczyckich i Skorowidz niektórych Akt z Archiwum Heroldyi. 

 

 

966-1-24

Tom 52 Genealogie rozmaite Spisem objęte. 

 

 

966-1-25

Tom ?? Genealogie zebrane staraniem Wielądka. Część historyczna Familii pr Wielądka traktowanych. 

 

 

966-1-26

Tom niezidentyfikowany

 

 

966-1-27

Tom 16 Genealogie zebrane staraniem Wielądka. Część historyczna Familii pr Wielądka traktowanych 

 

 

966-1-28

Tom 17 Genealogie zebrane staraniem Wielądka. Część historyczna Familii pr Wielądka traktowanych 

 

 

966-1-29

Tom 23 Genealogie zebrane staraniem Wielądka. Część historyczna Familii pr Wielądka traktowanych 

 

 

966-1-30

Tom 131 Kwerendy rozmaite. 

 

 

966-1-31

NFS

 

 

966-1-32

Tom 32 Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących.

3. Spis Hrabiów Baronów i Książąt

4. Spis Akt już podanych lub utwierdzonych przez Heroldyję

5. Spis Alfabetyczny z Kwerendy po różnych Aktach

6. Starożytne ślady Szlachectwa przez ???nackiego

7. Spis Akt Kwerendowanych w Drochiczynie

 

 

966-1-32a

Tom 114 Sumaryusz Tomów 54, 55, 70, 77, 83, 92, 94, 112, 113 i 190

Akta Kowalskie z Sumaryuszem Cz:I oraz Sumaryus Akt Czerskich Tom : 54, 55, 56, 57. Tom 67

 

 

966-1-33

Tom 159 BEZ TYTUŁU. 

 

 

966-1-34

Tom 73 Spis Szlachty podług Duńczewskiego i Kuropatnickiego, gdzie się głównie która familia gnieździ. 

 

 

966-1-35

Tom 42 Spis Alfabetyczny Szlachty przyznanej przez Heroldię 

 

 

966-1-36

Tom 38 Skorowidz Akt 1. Kaliskich 2. Wieluńskich 3. Ostrzeszowskich 4. Nowokorczyńskich 5. Siewierskich 6. Kieleckich 7. Częsć Radziejowskich i 8. Część Ciechanowskich, Eductiv Nobilitatis z Trybunału Lubelskiego, a. Akt Dawnych c. z Akt Lwowskich d. z Akt Grodu Warszawskiego i e. Spis całej Szlachty Guberni Wileńskiej.

 

 

966-1-37

Tom 172 Zbiór Akt i Metryk tak w nowych jak i dawnych wyciagach.

 

 

966-1-38

NFS

 

 

966-1-39

Tom niezidentyfikowany

 

 

966-1-40

Tom 161 Wypisy Akt Dawnych.

 

 

966-1-41

Tom 145 Wyciągi dawne po większej części Łuckie i Chełmskie. 

 

 

966-1-42

NFS

 

 

966-1-43

Tom 166 Sumaryusz Metryk, Sumaryusz z Akt Łęczyckich i rozmaitości. 

 

 

966-1-44

Tom niezidentyfikowany

 

 

966-1-45

Tom 120 Kwerendy Alfabetyczne ułożone. 

 

 

966-1-46

Tom 121 Kwerendy Alfabetyczne ułożone. 

 

 

966-1-47

NFS

 

 

966-1-48

Tom 83 Sumaryus z Akt Drochińskich. 

 

 

966-1-49

Tom 147 Wyciągi Łuckie i Chełmskie.

 

 

966-1-50

Tom 71 Zbiory extraktów Starożytnych.

 

 

966-1-51

Tom 135 Zbiór Akt szczególniej Galicyjskich. 

 

 

966-1-52

Tom 165 Notaty z Akt Łomżyńskich i Kwerendy. 

 

 

966-1-53

Tom 183 Sumaryusz części Akt Łuckich. 

 

 

966-1-54

Tom 14 Genealogie zebrane staraniem Wielądka. Część historyczna Familii pr Wielądka traktowanych 

 

 

966-1-55

Tom niezidentyfikowany

 

 

966-1-56

Tom 15 Genealogie zebrane staraniem Wielądka. Część historyczna Familii pr Wielądka traktowanych 

 

 

966-1-57

Tom 140 Kwerendy i stare Akta. 

 

 

966-1-58

Tom 181 Kwerendy rozmaite. 

 

 

966-1-59

Tom 154 Kwerendy, Genealogie, i wypisy z Akt Drochickich. 

 

 

966-1-60

Tom 153 Kwerendy z Sumaryuszem. 

 

 

966-1-61

Tom 152 Kwerendy i Wypisy z Akt Warszawskich. 

 

 

966-1-62

Tom 151 Wyciągi dawne Metryk. 

 

 

966-1-63

Tom 182 Wypisy Metryk i Akt w nowym Wypisie. 

 

 

966-1-64

Tom 163 Wyciągi nowe Akt Zagranicznych. 

 

 

966-1-64a

 

 

 

966-1-65

 

 

 

966-1-66

Tom 80 Zbiór Akt w nowych extraktach wyiętych. 

 

 

966-1-67

Tom 195 Zbiory rozmaitych extraktów Akt dawnych i nowych. 

 

 

966-1-68

Tom 84 Kwerendy różne. 

 

 

966-1-69

Tom 173 Zbiór Akt w dawnych Wyciagach. 

 

 

966-1-70

Tom 150 Kwerendy Nobilitacyjne i Wyciagi z Xiąg Majestatycznych Galicyjskich. 

 

 

966-1-71

NFS

 

 

966-1-72

Tom 185 Spis Zbioru Akt i metryk w nowym i dawnym Wypisie.

 

 

966-1-73

Tom 111 Akta rozmaite. Dawne śluby Akt w Brańskiej i Drohickiej Ziemi. 

 

 

966-1-74

Tom 31 Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących. Indeks i Sumariusz dokumentów i notat dotyczących szlachty Polskiej przez Wojciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka zebranych, rok 1802, Litery T, U, W, Z.

 

 

966-1-75

Tom 171 Zbiór Akt w nowych wyciagach. 

 

 

966-1-76

Tom 148 Wyciągi dawne i nowe. 

 

 

966-1-77

Tom 48 Specyfikacyje Legitymacyi wykończonych. 

 

 

966-1-78

Tom 122 Wyciagi rozmiate nowe. 

 

 

966-1-79

Tom 90 Specyfikacje Akt złożonych w Heroldyi. 

 

 

966-1-80

Tom 91 Specyfikacje Akt złożonych w Heroldyi. 

 

 

966-1-81

Tom 89 Specyfikacje Akt złożonych w Heroldyi. 

 

 

966-1-82

Tom 207 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 2

 

 

966-1-83

Tom 206 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 1

 

 

966-1-84

Tom 209 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 3 dodatkowy

 

 

966-1-85

 

 

 

966-1-86

Tom 168 Kwerendy i mały Sumaryusz Metryk w Parafii Panny Maryi w Warszawie. 

 

 

966-1-87

Tom 210 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 10 dodatkowy nowy

 

 

966-1-88

Tom 208 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 2 nowy

 

 

966-1-89

Tom 211 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 12 księga dodatkowa

 

 

966-1-90

Tom 212 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 13 nowy Specyfikacje 7

 

 

966-1-91

Tom 213 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 14 Specyfikacje 8

 

 

966-1-92

Tom 214 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 15

 

 

966-1-93

Tom 215 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 16

 

 

966-1-94

Tom 216 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi. Tom 17

 

 

966-1-95

Tom 175 Sumaryusz Wielądka wszystkich Tomów, Sumaryusz Tomu 49

 

 

966-1-96

Tom 40 Sumariusz z Oblat Łuków, Stężyckich i Liwskich jako też z kwerend szczegółowych w Archiwum Warszawskim i Płockim. 

 

 

966-1-97

Tom 33 Spis Akt: z Sigilt, z Kwerend z Archiwum Głównego i z Wielądka 

 

 

966-1-98

Tom 101 Sumaryusz Akt Wąsowskich. 

 

 

966-1-99

Tom 104 Sumaryusz Akt Kolneńskich. 

 

 

966-1-100

Tom 98 Sumarjusz Akt Łomżyńskich. 

 

 

966-1-101

Tom 105 Sumaryusz Akt Radziłowskich, Ostrowskich i Kolneńskich. 

 

 

966-1-102

Tom 97 Sumarjusz Akt Łomżyńskich. 

 

 

966-1-103

Tom 100 Sumarryusz Akt Wiskich. 

 

 

966-1-104

Tom 108 Sumaryusz Akt Zambrowskich. 

 

 

966-1-105

Tom 61 Akta Stężyckie sum vide Tom 40 |tylko z niektórych Oblat i Urzędów. 

 

 

966-1-106

Tom 146 Wyciągi Łuckie i Chełmskie. 

 

 

966-1-107

Tom 103 Sumaryusz Akt Wiskich. 

 

 

966-1-108

Tom 102 Sumaryusz Akt Wąsowskich. 

 

 

966-1-109

Tom 107 Sumaryusz Akt Zambrowskich. 

 

 

966-1-110

Tom 106 Sumaryusz Akt Zambrowskich. 

 

 

966-1-111

Tom 99 Sumarjusz Akt Łomżyńskich. 

 

 

966-1-112

Tom 54 Zbiór uczyniony nowo do części 1 i 2 znajduje się oddzielny Summariusz do części 3 pod Nr Tomu 74. 

 

 

966-1-113

Tom 60 Akta Łukowskie sum vide Tom 37 i 40 |tylko z niektórych Oblat i Urzędów. 

 

 

966-1-114

Tom 72 Urzęda, Suffragia Volum. Legum Sumaryusz Rowski, Sumaryusz z Archiwum Głównego, i Sumarjusze z rozmaitych Archiwów. 

 

 

966-1-115

Tom 44 Zbiór Akt a. Pruzańskich, b. Krzemienieckich, c. Skorowidz Łucki, Zbiór Akt a. Mińskich, b. Oszmiańskich c. Pińskich d. Słomińskich e. Nowogrodzkich f. Kijowskich g. Zytomirskich, h. Zaryczewskich, i. Kraieńskich, k. Brzeskich, l. Wileńskich m. Brzeskich, n. Drohickich

 

 

966-1-116

Tom 180 Zbiór Akt w Dawnych Wypisach. 

 

 

966-1-117

Tom 138 Kwerendy Płockie i Sumaryusze w których są i z Akt Korczyńskich. 

 

 

966-1-118

Tom 29 Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących.
1. Zbiory z Korespondencji z Archiwami
2. Zbiory z Deputacji Guberniów Wołyńskiej, Białostockiej, Kijowskiej, Wileńskiej, Mińskiej, Grodzińskiej i Podolskiej tudzież z Nobilitacyi Siewierskiej

 

 

966-1-119

Tom 119 Wyciągi Starożytne. 

 

 

966-1-120

Tom 64 Akta Łęczyckie 

 

 

966-1-121

Tom 53 Akta Czerskie i Rowskie z których część jest 53 Tom. 

 

 

966-1-122

Tom 65 Akta Lubelskie S. v. 37. 

 

 

966-1-123

Tom 62 Akta Liwskie sum vide Tom 40 |tylko z niektórych Oblat i Urzędów. 

 

 

966-1-124

Tom 59 Sumaryusz częścią przy Tom 59 a częścią przy Tom 38

 

 

966-1-125

Tom 141 Kwerendy Łomżyńskie z Sumaryuszem. 

 

 

966-1-126

Tom 46 Kwerendy z Archiwum i Sigillaty Zbiór K.  

 

 

966-1-127

Tom 77 Sumaryusz Akt Słuckich, całości z Metryk Koronnych z Oblat Lwowskich dotyczący familii ??? Z Oblat Poznań, Radom Kalis Czerskich, Płock z Lubel. Urzędów Wypis Urzędów z 56 i 8 Tomu Volumina i rozmaite Kwerendy. 

 

 

966-1-128

Tom 81 Zbiór Akt w nowych extraktach wyiętych. 

 

 

966-1-129

Tom 94 Sumaryus z Tom 87 i Kwerendy do 87. 

 

 

966-1-130

Tom 126 Sumaryusz Akt Kanclerskich, Wypis Urzędów z Kalendarzyka Politycznego z r. 1788. Wypis posiadaczy Starostw i Wujtostw z r. 1771. Sumaryusz Radomski, Wypis Nobilitacyi dawnych i rozmaite zbiorki. 

 

 

966-1-131

Tom 142 Kwerendy rozmaite. 

 

 

966-1-132

Tom 76 Zbiór Metryk w dawnych i w nowych wyciagach. 

 

 

966-1-133

Tom 144 Kwerendy i Genealogie. 

 

 

966-1-134

Tom 58 Akta Kaliskie Wieluńskie i Ostrzeszowskie. 

 

 

966-1-135

Tom 178 Zbiór Akt nowych Wypisach z Sumaryuszem. 

 

 

966-1-136

Tom 47 Zbiór Akt Dawnych Lubelskich, Lwowskich Kamieńczykowskich i Edukacyi Nobilitates tak z Lubelsko Trybunalskich jako i Warszawskich Summarjusz Vide Tom 37

 

 

966-1-137

Tom 92 Sumarjusz Akt Liwskich i innych z Siedlec

 

 

966-1-138

Tom 36 Spis metryk do Tomu 176 i 1??

 

 

966-1-139

Tom 95 Zbiór Metryk podług rapportu Xięży.

 

 

966-1-140

Tom 79 Zbiory Metryk szczególniej z Radomskiego nadesłanych i z Podlaskiego.

 

 

966-1-141

Brak takiego tomu w Inwentarzu Kaczanowskiego

Wyciągi Starożytne ?

 

 

966-1-142

Tom 177 Wyciagi metryk tak i w nowych jak w dawnych Wypisach z Sumaryuszem.

 

 

966-1-143

Tom 158 Zbiór metryk w nowych wyciagach.

 

 

966-1-144

Tom 190 Wyciągi Starożytne i nowe Akt rozmaitych podług Spisów.

 

 

966-1-145

Tom 188 Wyciągi Akt Metryk i Genealogie.

 

 

966-1-146

Tom 191 Zbiór Akt w Wypisach nowych jako też i metryk.

 

 

966-1-147

Tom 194 Zbiory Oryginalnych Dyplomatów i innych Akt w Wypisach.

 

 

966-1-148

Akta w kopiach Tom 1 – Dokumenty Radziwiłłów (ze zbiorów Wielądka)

 

 

966-1-149

Tom 170 Sumaryusz Akt Piotrkowskich

 

 

966-1-150

Tom 55 Zbiór uczyniony nowo do części 1 i 2 znajduje się oddzielny Summariusz do części 3 pod Nr Tomu 74

 

 

966-1-151

Tom 132 Wyciągi starożytne

 

 

966-1-152

Tom 56 Zbiór uczyniony nowo do części 1 i 2 znajduje się oddzielny Summariusz do części 3 pod Nr Tomu 74

 

 

966-1-153

Tom 51 Zbiory Akt i Notat różnych i część z Dawnych Akt Płockich, Czerskich i Kwerend po Aktach różnych.  (sumariusz Tom 53)

 

 

966-1-154

Tom 57 Zbiór uczyniony nowo do części 1 i 2 znajduje się oddzielny Summariusz do części 3 pod Nr Tomu 74

 

 

966-1-155

Tom 112 Zbiór Akt Dawnych.

 

 

966-1-156

Tom 179 Spisy Akt należyte od W. Dzierzanowskiego bądź w Płocku bądź w Łomży.

 

 

966-1-157

 

 

 

966-1-158

Tom 127 Sumarusz Tomu 122 i Kwerendy.

 

 

966-1-159

 

 

 

966-1-160

Tom 157 Zbiór nowych rozmaitych wyciagów.

 

 

966-1-161

Tom 137 Kwerendy z Sumaryuszem.

 

 

966-1-162

Tom 24 Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących. Indeks i Sumariusz dokumentów i notat dotyczących szlachty Polskiej przez Wojciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka zebranych, rok 1802, Litery A, B

 

 

966-1-163

Tom 26 Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących.

Indeks i Sumariusz dokumentów i notat dotyczących szlachty Polskiej przez Wojciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka zebranych, rok 1802, Litery G, H, I.

 

 

966-1-164

Tom 27 Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących.

Indeks i Sumariusz dokumentów i notat dotyczących szlachty Polskiej przez Wojciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka zebranych, rok 1802, Litera K.

 

 

966-1-165

Tom 28 Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących.

Indeks i Sumariusz dokumentów i notat dotyczących szlachty Polskiej przez Wojciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka zebranych, rok 1802, Litery L, Ł, M.

 

 

966-1-166

Tom 30? Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących.

Indeks i Sumariusz dokumentów i notat dotyczących szlachty Polskiej przez Wojciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka zebranych, rok 1802, Litery R, S.

 

 

966-1-167

Tom 25 Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących.

Indeks i Sumariusz dokumentów i notat dotyczących szlachty Polskiej przez Wojciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka zebranych, rok 1802, Litery C, D, E, F.

 

 

966-1-168

Tom 139 Wyciągi nowe z Sumaryuszem.

 

 

 

966-1-169

Księga Rodosłowna Szlachty Guberni Podolskiej z roku 1817? Litery "D", "E", "F', "G"

 

 

966-1-170

Tom 50 Notaty nowe obejmujące różne Kwerendy i Zbiór Sumaryczny Akt z Radomia.

 

 

966-1-171

Tom 192 Kwerendy do interesów bieżących uskutecznione 1857

 

 

966-1-172

Tom 43 Kwerenda dla Tegobarskich w Krakowie Zbiór Akt Łomżyńskich, Sandomirskich Radomskich i Opoczyńskich vide Tom 38 Nowokorczynskich Siewierskich Kieleckich, Ciechanowskich i Radziejowskich.

 

 

966-1-173

Tom 93 Kwerendy rozmaite

 

 

966-1-174

Tom 125 Sumaryusze z Wielądka Tomów 106, 117, 115, 119

 

 

966-1-175

Tom 115 Sumariusze Tomów 101, 102, 106, 107, 108

 

 

966-1-176

Tom 82 Spis Urzędów i Akt główny z Tomów Wielądka wyjętej.

 

 

966-1-177

Tom 63 Akta Łęczyckie

 

 

 

966-1-178

Tom 123 Sumaryusz Tomów 97, 98, 99, 104

 

 

966-1-179

Tom 78 Notaty rozmaite Sumaryu. z Akt Archiwów Mazowieck. to jest Rowskie i Sochaczewskie. Wypis z Ksiąg Podymnego z Podlaskiej Guberni i Akta Radomskie metryk Petersburs.

 

 

966-1-180

Tom 124 Sumaryusze Tomów 103, 105, 100, 109, 110, 111

 

 

966-1-181

Tom 37 Skorowidz Akt Lubelskich, Radziejowskich i Łukowskich.

 

 

966-1-182

Tom 67 Akta Kowalskie z Sumaryuszem Cz:I oraz Sumaryus Akt Czerskich Tom : 54, 55, 56, 57

 

 

966-1-183

Tom 85 Sigillaty.

 

 

966-1-184

Tom 184 Sumaryusz Akt Petersburskich, Kaliskich i Siedleckich.