fbpx

Wieści

Materiały z Archiwum w Chmielnickim 28.09.2023

5600 zdjęć ksiąg metrykalnycgh z kościołów:
Czarny Ostrow, Czercze, Czarnokozince, Deraznia, Dunajowce, Grodek, Kamieniec Podolski Dominikanie, Kamieniec Podolski Katedra, Kamieniec Podolski Ormianski, Kamieniec Podolski Trynitarze, Kitajgrod, Kopajgrod, Kutkowce, Latyczow, Michalpol, Miedzyboz, Minkowce, Mukarow, Nowa Uszyca, Nowokonstantynow, Nowosielica, Orynin, Ploskirow, Smotrycz, Sokolec, Solobkowce, Stara Uszyca, Struga, Suprunkowce, Tynna, Wierzbowiec, Wonkowce, Zalesce, Zamechow, Zawalijki, Zbrzyz, Żeniszkowce, Zinkow, Zinkowce, Zwanczyk, Zwaniec z lat 1800-1877, wykonanych przez Pana Aleksa Kitlińskiego w Archiwum w Chmielnickim już dostępne na dysku google.


https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YPhxgRDi-RfMe_OXnNAQMD5ADq811J5G

Zdjęcia pochodzą ze spraw:
685-6-1  1800-1816 UMZ Kopajgród

685-6-2 1839 UMZ Dekanat Uszycki:

Dunajowce, Kitajgród, Mińkowce, Mukarów, Sokolec, Sołobkowce, Stara Uszyca, Struga, Supruńkowce, Wierzbowiec, Wońkowce

685-6-3 1844 UMZ Zawalijki

685-6-4 1855 UMZ Czarny Ostrów

685-6-7 1865 UMZ Płoskirów

685-6-8 Dekanat Uszycki:

1865-1868 UMZ Dunajowce, Supruńkowce,

1866 UMZ Kitajgród, Nowa Uszyca, Stara Uszyca, Struga, Tynna, Wierzbowiec, Wońkowce, Zamechów, Żeniszkowce, Żwańczyk,

1865-1866 UMZ Mińkowce, Mukarów, Sokolec,

1865-1867 UMZ Sołobkowce

685-6-10 1873-1875, 1877-1882 UMZ Nowokonstantynów

685-6-13 1875 UMZ Dekanat Kamieniec Podolski i Zinków:

Czercze, Czarnokozińce, Gródek, Kamieniec Podolski Dominikanie, Kamieniec Podolski Katedra, Kamieniec Podolski Ormianski, Kamieniec Podolski Trynitarze, Kutkowce, Orynin, Smotrycz, Zaleśce, Zbrzyż, Zinków, Żwaniec

685-6-16 1876 UMZ Dekanat Kamieniec Podolski i Zinków:

Czercze, Czarnokozińce, Gródek, Kamieniec Podolski Dominikanie, Kamieniec Podolski Katedra, Kamieniec Podolski Ormianski, Kamieniec Podolski Trynitarze, Kutkowce, Orynin, Smotrycz, Zaleśce, Zbrzyż, Zinków, Żwaniec

685-6-18 1876 UMZ Dekanat Uszycki:

Dunajowce, Kitajgród, Mińkowce, Mukarów, Nowa Uszyca, Sokolec, Sołobkowce, Stara Uszyca, Struga, Suypruńkowce, Tynna, Wierzbowiec, Wońkowce, Zamechów, Żeniszkowce, Żwańczyk

685-6-20 1877 UMZ Dekanat Latyczowski:

Derażnia, Latyczów, Michałpol, Międzybóż, Nowosielica, Zinkowce

 

685-6-30000
685-6-10000
685-6-40000
685-6-70000
IMG0272
IMG0973
IMG2440
IMG3789
IMG5702
IMG6027