fbpx

Wieści

DZYGÓWKA i KRASNE - księgi metrykalne z Archiwum w Winnicy

Na dysku google umieściłem niemal komplet skanów ksiąg metrykalnych dla parafii Dzygówka i Krasne (dekanat Jampolski) z Archiwum w Winnicy.

Skany pochodza ze spraw:

DZYGÓWKA

DAWiO 1872 712-1-1
DAWiO 1874 712-1-2
DAWiO 1875 712-1-3
DAWiO 1876 904-10-1
DAWiO 1877 904-10-2
DAWiO 1878 712-1-4
DAWiO 1880 904-41-38
DAWiO 1881 904-41-39, 904-10-3
DAWiO 1882 904-41-43, 904-10-4
DAWiO 1883 904-10-5
DAWiO 1884 904-41-49, 904-10-6
DAWiO 1885 904-10-7
DAWiO 1885 904-41-18
DAWiO 1886 904-10-8
DAWiO 1887 904-10-9
DAWiO 1888 904-10-10
DAWiO 1888 904-41-18
DAWiO 1889 904-10-11
DAWiO 1889 904-41-18
DAWiO 1891 904-10-12
DAWiO 1892 904-10-13
DAWiO 1892 904-41-18
DAWiO 1893 904-10-14
DAWiO 1894 904-10-15
DAWiO 1895 904-10-16
DAWiO 1896 904-41-18
DAWiO 1897 904-10-17
DAWiO 1898 904-10-18
DAWiO 1898 904-41-18
DAWiO 1899 904-10-19
DAWiO 1900 904-10-20
DAWiO 1901 904-10-21
DAWiO 1902 904-11-4
DAWiO 1903 904-11-9
DAWiO 1903 904-41-85
DAWiO 1905 904-11-18
DAWiO 1905-1906 904-41-85
DAWiO 1906 904-11-23
DAWiO 1907 904-11-28
DAWiO 1908 904-11-33
DAWiO 1909 904-11-38
DAWiO 1910 904-11-43
DAWiO 1911 904-11-48
DAWiO 1912 904-11-53
DAWiO 1913 904-11-57
DAWiO 1914 904-11-62
DAWiO 1915 904-11-67
DAWiO 1916 904-11-72
DAWiO 1917 904-11-75

KRASNE:

DAWiO 1872 712-1-1
DAWiO 1874 712-1-2
DAWiO 1875 712-1-3
DAWiO 1876 904-10-1
DAWiO 1877 904-10-2
DAWiO 1878 712-1-4
DAWiO 1881 904-10-3
DAWiO 1882 904-10-4
DAWiO 1883 904-10-5
DAWiO 1884 904-10-6
DAWiO 1885 904-10-7
DAWiO 1886 904-10-8
DAWiO 1887 904-10-9
DAWiO 1888 904-10-10
DAWiO 1889 904-10-11
DAWiO 1891 904-10-12
DAWiO 1892 904-10-13
DAWiO 1893 904-10-14
DAWiO 1894 904-10-15
DAWiO 1895 904-10-16
DAWiO 1897 904-10-17
DAWiO 1898 904-10-18
DAWiO 1899 904-10-19
DAWiO 1900 904-10-20
DAWiO 1901 904-10-21
DAWiO 1902 904-11-4
DAWiO 1903 904-11-9
DAWiO 1905 904-11-18
DAWiO 1906 904-11-23
DAWiO 1907 904-11-28
DAWiO 1908 904-11-33
DAWiO 1909 904-11-38
DAWiO 1910 904-11-43
DAWiO 1911 904-11-48
DAWiO 1912 904-11-53
DAWiO 1913 904-11-57
DAWiO 1914 904-11-62
DAWiO 1915 904-11-67
DAWiO 1916 904-11-72
DAWiO 1917 904-11-75